Blackjack

Blackjack är ett av de allra mest klassiska och mest populära casinospelen som finns. Det är ett ständigt återkommande tema hos både traditionella såväl som nätcasinon runt om i världen. Kanske det finns något litet fallfärdigt traditionellt casino någonstans i världen där blackjack inte ingår i spelutbudet, men när det gäller nätcasinon har vi dock aldrig stött på ett enda casino som inte erbjuder blackjack som en del av sitt utbud. Det är inte bara det att blackjack förekommer hos förmodligen vartenda nätcasino som finns, utan det gör även det i flera olika varianter. Dess popularitet och långa historia till trots så finns det självklart personer som inte vet hur man spelar blackjack, och det ska vi därför bidra till att ändra på här i denna artikel.

Regler

Målet med varje runda i blackjack är att korten man tilldelas ska ha ett sammanlagt värde som hamnar på 21, eller så nära 21 som möjligt. Man måste dock vara försiktig, för får man ett högre värde än 21 resulterar det i att man automatiskt diskvalificeras från pågående runda. Den spelare som vinner är alltså först och främst den som får blackjack, den som får 21 som summa fast på ett annat sätt än genom blackjack, den som ligger närmast 21, eller den spelare som är sist kvar i den pågående rundan efter att de övriga hamnat på ett värde över 21 och blivit diskvalificerade. Vad handen blackjack innebär återkommer vi till inom kort.

En runda blackjack påbörjas genom att samtliga spelare och croupiern tilldelas två kort var. Det är sedan upp till var och en av spelarna att avgöra vad man vill göra härnäst. Är man nöjd med de två första korten kan man välja att stanna här, och är man inte det så kan man begära fler kort av croupiern. Man får be om hur många kort man vill tills man får ett värde man är nöjd med, eller tills man blir utslagen genom att hamna över 21.

För croupiern ser reglerna något annorlunda ut. Han får precis som spelarna två kort utdelade under den första utdelningen. Dock skiljer sig hans förutsättningar ifrån spelarnas genom att ett av hans kort ligger öppet för samtliga spelare att se, medan det andra är dolt. Det första croupiern gör är att vända på det dolda kortet så att samtliga deltagare kan se även detta. Croupierns fortsatta runda är nu helt och hållet beroende av vilket sammanlagt värde de två korten visar. Är det under 16 så måste han ta fler kort, och är det istället över 17 måste han stanna. Croupiern är alltså betydligt mer styrd av reglerna än vad spelarna är.

Krångligare än så här är inte en runda blackjack. Det är på så vis ett spel som det går snabbt att komma igång med och förstå sig på grunderna med. Nu ska vi berätta om vad de olika korten har för värde i blackjack, samt hur man får handen blackjack som alltså är spelets bästa hand.

Vad har de olika korten för värden?

Inte heller när det gäller kortvärdena är det något som helst krångel. Här fungerar det som så att nummerkorten har ett värde som motsvarar deras siffra. Nummerkort 1 har alltså 1 som värde, 3 har 3 som värde, 6 är värt 6, och så vidare. Inga konstigheter här alltså, utan detta är rakt på sak och väldigt lätt att förstå sig på. När det gäller knektar, damer och kungar så har de alla 10 som värde. Inte heller detta är alltså något som är svårt att komma ihåg. Det enda kort som må ha en något mer invecklad funktion är ess. Det kan nämligen motsvara två olika värden, närmare bestämt 1 eller 11. Detta är det upp till spelaren att avgöra, ett beslut som denne då tar utefter vilket av de två numren som får det sammanlagda värdet att hamna så nära 21 som möjligt, och inte högre än så.

Den bästa handen man kan få är blackjack, och den får man om man får ess och 10 som sina två första kort. Summan av dessa två blir då 21, och man har då en hand som är oslagbar. Det enda som i det fallet kan stoppa en från vinst är om ytterligare en spelare också får blackjack under samma runda. Det innebär inte förlust, det går inte att förlora när man har blackjack, men inte heller vinst utan rundan blir då oavgjord mellan de två spelarna.

Vinster

Vinsterna i blackjack är även de mycket lätta att förklara. Man vinner alltid en summa motsvarande den man satsat, med undantag av då man får blackjack i vilka fall vinsten istället hamnar på 1,5 gånger insatsen. Får två spelare blackjack samtidigt blir rundan oavgjord, och de får då tillbaka sina insatser och går varken med förlust eller vinst. Handen blackjack är oslagbar, och även om en annan spelare också får 21, så besegrar man med blackjack denne om han fått det på ett annat sätt än just blackjack.

Privacy Policy